Contact us

EMC ENERGY & MINERALS JSC

pic

Nhà máy sản xuất bột đá trắng siêu mịn CaCo3

: Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

: 0912485856